Spraye techniczne

Filtry
K2 Spraye techniczne 0705
K2 Olej penetrujący 0705
Spraye techniczne
 • K2
 • Olej penetrujący 0705
Nr artykułu: 0705
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Pojemność [ml]: 50
-24%
10,24 PLN
13,48 PLN**
(204,80 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
CARTECHNIC Spraye techniczne 40 27289 00092 3
CARTECHNIC Olej penetrujący 40 27289 00092 3
Spraye techniczne
 • CARTECHNIC
 • Olej penetrujący 40 27289 00092 3
 • CARTECHNIC
 • Olej penetrujący
 • 4027289000923
Nr artykułu: 40 27289 00092 3
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 300
-24%
18,60 PLN
24,48 PLN**
(62,00 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MA PROFESSIONAL Spraye techniczne 20-A72
MA PROFESSIONAL Olej penetrujący 20-A72
Spraye techniczne
 • MA PROFESSIONAL
 • Olej penetrujący 20-A72
 • MA PROFESSIONAL
 • Olej penetrujący
 • 20A72
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 250
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • uwzględnić informację serwisową
 • informacja uzupełniająca: Rust dissolver
 • Parametr: MoS2
-24%
22,22 PLN
29,24 PLN**
(88,88 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Spraye techniczne 0715
K2 Olej penetrujący 0715
Spraye techniczne
 • K2
 • Olej penetrujący 0715
 • K2
Nr artykułu: 0715
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Pojemność [ml]: 150
-24%
22,59 PLN
29,72 PLN**
(150,60 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MA PROFESSIONAL Spraye techniczne 20-A07
MA PROFESSIONAL Olej penetrujący 20-A07
Spraye techniczne
 • MA PROFESSIONAL
 • Olej penetrujący 20-A07
 • MA PROFESSIONAL
 • Olej penetrujący
 • 20A07
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • uwzględnić informację serwisową
 • informacja uzupełniająca: WinterBeast AntiFrost+KlarSicht bis -20 °C
 • Parametr: MoS2
-24%
22,98 PLN
30,24 PLN**
(57,45 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
TECMAXX Spraye techniczne 14-005
TECMAXX Olej penetrujący 14-005
Spraye techniczne
 • TECMAXX
 • Olej penetrujący 14-005
Nr artykułu: 14-005
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 250
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • odporne na: Woda
-24%
23,53 PLN
30,96 PLN**
(94,12 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Spraye techniczne W117
K2 Olej penetrujący W117
Spraye techniczne
 • K2
 • Olej penetrujący W117
 • K2
 • Olej penetrujący
 • W117
Nr artykułu: W117
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Pojemność [ml]: 250
-24%
23,92 PLN
31,48 PLN**
(95,68 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MANNOL Spraye techniczne 9899
MANNOL Olej penetrujący 9899
Nr artykułu: 9899
Niebezpieczeństwo
Łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 450
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Linia produktów: M-40 Lubricant
 • Cecha chemiczna: nadający się do wtrysku
-24%
24,11 PLN
31,72 PLN**
(53,58 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MANNOL Spraye techniczne 9932
MANNOL Olej penetrujący 9932
Nr artykułu: 9932
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Linia produktów: Rust Dissolver
 • Pojemność [ml]: 450
-24%
24,29 PLN
31,96 PLN**
(53,98 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
LIQUI MOLY Spraye techniczne 1612
LIQUI MOLY Olej penetrujący 1612
Spraye techniczne
 • LIQUI MOLY
 • Olej penetrujący 1612
 • LIQUI MOLY
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 300
 • Rodzaj połączenia: Puszka
 • Warunki: nowy
-24%
24,50 PLN
32,24 PLN**
(81,67 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Spraye techniczne 0725
K2 Olej penetrujący 0725
Nr artykułu: 0725
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Pojemność [ml]: 250
-24%
26,02 PLN
34,24 PLN**
(104,08 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
LIQUI MOLY Spraye techniczne 1614
LIQUI MOLY Olej penetrujący 1614
Spraye techniczne
 • LIQUI MOLY
 • Olej penetrujący 1614
 • LIQUI MOLY
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 300
 • Rodzaj połączenia: Puszka
 • Warunki: nowy
-24%
29,06 PLN
38,24 PLN**
(96,87 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
LIQUI MOLY Spraye techniczne 3390
LIQUI MOLY Olej penetrujący 3390
Spraye techniczne
 • LIQUI MOLY
 • Olej penetrujący 3390
 • LIQUI MOLY
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 200
 • Rodzaj połączenia: Puszka
 • Warunki: nowy
-24%
30,00 PLN
39,48 PLN**
(150,00 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MA PROFESSIONAL Spraye techniczne 20-A73
MA PROFESSIONAL Olej penetrujący 20-A73
Spraye techniczne
 • MA PROFESSIONAL
 • Olej penetrujący 20-A73
 • MA PROFESSIONAL
 • Olej penetrujący
 • 20A73
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • uwzględnić informację serwisową
 • informacja uzupełniająca: Rust dissolver
 • Parametr: MoS2
-24%
32,47 PLN
42,72 PLN**
(64,94 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Spraye techniczne 0740
K2 Olej penetrujący 0740
Nr artykułu: 0740
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Pojemność [ml]: 400
-24%
37,21 PLN
48,96 PLN**
(93,03 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Wyników na stronę: 15
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ...
 • 14
 • 15
Bardzo opłacalne
Niewiarygodnie niskie ceny i świetna obsługa na autoczescionline24.pl
Dostawa gratis
Darmowa wysyłka na terytorium Polski przy zakupach za kwotę ponad 390 PLN. Nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, części wymiennych (podlegających kaucji zwrotnej) i opon.
Sposoby płatności
Akceptujemy PayPal i przelewy bankowe.
Duży wybór
Różnorodność ofert. Nasz asortyment zawiera obecnie ponad 2.500.000 części zamiennych.