Produkty do oczyszczania i pielęgnacji wnętrza samochodu

Filtry
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Pojemność [ml]: 200
 • Kolor: czarny
-28%
11,87 PLN
16,48 PLN**
(59,35 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 200
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
-28%
11,87 PLN
16,48 PLN**
(59,35 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
-28%
13,31 PLN
18,48 PLN**
(33,28 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Więcej
Szczegóły
 • Klasa lepkości SAE: VAICO care
 • Ciężar [kg]: 0,3345
 • Szerokość opakowania [cm]: 13
 • Wysokość opakowania [cm]: 8,9
 • Głębokość opakowania [cm]: 21
 • Pojemność [ml]: 50
 • informacja uzupełniająca: CST96
 • Warunki: nowy
-28%
13,48 PLN
18,72 PLN**
(269,60 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 0.075
-28%
16,01 PLN
22,24 PLN**
(213,47 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Pojemność [ml]: 500
 • Kolor: czarny
-28%
19,79 PLN
27,48 PLN**
(39,58 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: Butelka
-28%
35,45 PLN
49,24 PLN**
(70,90 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 185
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
 • Cecha chemiczna: bez silikonu, odporny na promienie UV, Degradowalny biologicznie
-28%
39,57 PLN
54,96 PLN**
(213,89 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Warunki: nowy
-28%
46,97 PLN
65,24 PLN**
(93,94 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Niebezpieczeństwo
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Chronić przed dziećmi. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 5
-28%
151,37 PLN
210,24 PLN**
(30,27 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Szczegóły
 • Parametr: Tropical
 • Linia produktów: Original Quality
 • Rodzaj połączenia: opakowanie konturowe
 • Jednostka ilości: Sztuka
 • Konsystencja (stan): stały
 • Rodzaj: Do kratki nawiewu
 • Warunki: nowy
-28%
7,37 PLN
10,24 PLN**
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Uwaga
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Więcej
Szczegóły
 • Parametr: Vanilla
 • Masa [g]: 20
 • Konsystencja (stan): stały
 • Rodzaj połączenia: Torba
 • Rodzaj: Saszetka
-28%
7,37 PLN
10,24 PLN**
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Ostrzeżenie
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Parametr: NEW CAR
 • Masa [g]: 20
 • Konsystencja (stan): stały
 • Rodzaj połączenia: Torba
 • Rodzaj: Saszetka
-28%
7,37 PLN
10,24 PLN**
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Parametr: Ocean
 • Masa [g]: 20
 • Konsystencja (stan): stały
 • Rodzaj połączenia: Torba
 • Rodzaj: Saszetka
-28%
7,37 PLN
10,24 PLN**
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Parametr: STRAWBERRY
 • Masa [g]: 20
 • Konsystencja (stan): stały
 • Rodzaj połączenia: Torba
 • Rodzaj: Saszetka
-28%
7,37 PLN
10,24 PLN**
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Wyników na stronę: 15
Pokaż następne produkty: 15
Bardzo opłacalne
Niewiarygodnie niskie ceny i świetna obsługa na autoczescionline24.pl
Dostawa gratis
Darmowa wysyłka na terytorium Polski przy zakupach za kwotę ponad 390 PLN. Nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, części wymiennych (podlegających kaucji zwrotnej) i opon.
Sposoby płatności
Akceptujemy PayPal i przelewy bankowe.
Wielki wybór
Różne oferty. Nasz asortyment zawiera powyżej 500 000 części zapasowych.