Taśma elektryczna w płynie

Filtry
KROON OIL Taśma elektryczna w płynie 40015
KROON OIL Środki ochrony el. elektr. 40015
Niebezpieczeństwo
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem.
Więcej
Szczegóły
 • Cecha chemiczna: lepki
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
 • Pojemność [litr]: 0,3
 • Warunki: nowy
-18%
36,67 PLN
44,72 PLN**
(122,23 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
PETEC Taśma elektryczna w płynie 72050
PETEC Środki ochrony el. elektr. 72050
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
 • Pojemność [ml]: 500
 • Cecha chemiczna: bez silikonu, odporny na temperaturę
 • Jednostka ilości: Mililitr
 • Przestrzegać danych technicznych
 • Przestrzegaj informacji montażowych
 • Warunki: nowy
-18%
42,41 PLN
51,72 PLN**
(84,82 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MA PROFESSIONAL Taśma elektryczna w płynie 20-A46
MA PROFESSIONAL Spray do polepszania kontaktu 20-A46
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 250
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
-18%
20,89 PLN
25,48 PLN**
(83,56 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
TECMAXX Taśma elektryczna w płynie 14-006
TECMAXX Spray do polepszania kontaktu 14-006
Taśma elektryczna w płynie
 • TECMAXX
 • Spray do polepszania kontaktu 14-006
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 250
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
-18%
21,71 PLN
26,48 PLN**
(86,84 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
SHELL Taśma elektryczna w płynie AT649I
SHELL Spray do polepszania kontaktu AT649I
Taśma elektryczna w płynie
 • SHELL
 • Spray do polepszania kontaktu AT649I
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
-18%
26,83 PLN
32,72 PLN**
(67,08 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Taśma elektryczna w płynie W125
K2 Spray do polepszania kontaktu W125
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
-18%
29,29 PLN
35,72 PLN**
(73,23 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
PETEC Taśma elektryczna w płynie 71150
PETEC Spray do polepszania kontaktu 71150
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
 • Jednostka ilości: Mililitr
 • Pojemność [ml]: 500
 • Cecha chemiczna: bez silikonu, przenikalny, wodoodporny, Długotrwała ochrona
 • Kolor: brązowy / transparentny
 • Przestrzegać danych technicznych
 • Przestrzegaj informacji montażowych
 • Warunki: nowy
-18%
30,93 PLN
37,72 PLN**
(61,86 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
BOLL Taśma elektryczna w płynie 001037
BOLL Spray do polepszania kontaktu 001037
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
-18%
36,87 PLN
44,96 PLN**
(92,18 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MANNOL Taśma elektryczna w płynie 9893
MANNOL Spray do polepszania kontaktu 9893
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Więcej
Szczegóły
 • Linia produktów: Contact Cleaner
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
 • Pojemność [ml]: 450
-18%
39,56 PLN
48,24 PLN**
(87,91 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
PRESTO Taśma elektryczna w płynie 157141
PRESTO Spray do polepszania kontaktu 157141
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na oczy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • informacja uzupełniająca: CST5523
 • Warunki: nowy
-18%
41,20 PLN
50,24 PLN**
(103,00 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Valvoline Taśma elektryczna w płynie 887051
Valvoline Spray do polepszania kontaktu 887051
Taśma elektryczna w płynie
 • Valvoline
 • Spray do polepszania kontaktu 887051
 • Valvoline
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Cecha chemiczna: rozcieńczony
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Pojemność [litr]: 0,5
 • Warunki: nowy
-18%
41,59 PLN
50,72 PLN**
(83,18 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
TECHNICQLL Taśma elektryczna w płynie R-225
TECHNICQLL Spray do polepszania kontaktu R-225
Spray do polepszania kontaktu TECHNICQLL
syntetyczny, Puszka aerozolu, Pojemność: 300ml
Nr artykułu: R-225
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
 • Pojemność [ml]: 300
 • Cecha chemiczna: syntetyczny
 • odporne na: Woda
 • Zakres temperatury [°C]: -30 ° C / + 80 ° C
 • Kolor: jasnożółty
 • Linia produktów: KLEJ KONTAKTOWY W SPRAYU
 • Warunki: nowy
-18%
48,58 PLN
59,24 PLN**
(161,93 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
FACOM Taśma elektryczna w płynie 006064
FACOM Spray do polepszania kontaktu 006064
 • FACOM
 • Spray do polepszania kontaktu 006064
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. NIE wywoływać wymiotów. Zebrać wyciek. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 250
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
 • Warunki: nowy
-18%
52,25 PLN
63,72 PLN**
(209,00 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
TECHNICQLL Taśma elektryczna w płynie R-628
TECHNICQLL Spray do polepszania kontaktu R-628
Spray do polepszania kontaktu TECHNICQLL
syntetyczny, Puszka aerozolu, Pojemność: 500ml
Nr artykułu: R-628
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
 • Cecha chemiczna: syntetyczny
 • Uniwersalny: Tak
 • Kolor: jasnożółty
 • Zakres temperatury [°C]: -30 ° C / + 80 ° C
 • odporne na: Woda
 • Linia produktów: KLEJ KONTAKTOWY W SPRAYU
 • Warunki: nowy
-18%
62,29 PLN
75,96 PLN**
(124,58 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
VALEO Taśma elektryczna w płynie 710067
VALEO Spray do polepszania kontaktu 710067
Niebezpieczeństwo
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Więcej
Szczegóły
 • Ciężar [kg]: 1,07
 • Pojemność [ml]: 960
 • Warunki: nowy
-18%
109,03 PLN
132,96 PLN**
(113,57 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Wyników na stronę: 15
Pokaż następne produkty: 15
Bardzo opłacalne
Niewiarygodnie niskie ceny i świetna obsługa na autoczescionline24.pl
Dostawa gratis
Darmowa wysyłka na terytorium Polski przy zakupach za kwotę ponad 390 PLN. Nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, części wymiennych (podlegających kaucji zwrotnej) i opon.
Sposoby płatności
Akceptujemy PayPal i przelewy bankowe.
Wielki wybór
Różne oferty. Nasz asortyment zawiera powyżej 500 000 części zapasowych.