Płyn do szyb

Filtry
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 1
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Zakres temperatury do [°C]: -22
15,96 PLN
(15,96 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Ostrzeżenie
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 300
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Warunki: nowy
25,48 PLN
(84,93 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Niebezpieczeństwo
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 1
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Zakres temperatury do [°C]: -80
26,72 PLN
(26,72 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
ROBBYROB Płyn do szyb 6101000000
ROBBYROB 6101000000 Płyn do szyb
Płyn do spryskiwaczy zimowy ROBBYROB Konzentrat 6101000000
Pojemność: 1l, jasnoniebieski, Butelka, -60°C
Nr artykułu: 6101000000
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 1
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Koncentrat: -60°C
 • Skład mieszanki: -30°C(2:1), -20°C(1:1), -10°C(1:2)
 • Kolor: jasnoniebieski
 • Seria: Konzentrat
 • odporny na czynniki atmosferyczne
 • Warunki: nowy
27,72 PLN
(27,72 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Uwaga
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać nieiskrzących narzędzi.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 1
 • Koncentrat
 • Szerokość [mm]: 81,0
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Ciężar [kg]: 1,767
 • informacja uzupełniająca: Q+, original equipment manufacturer quality MADE IN GERMANY
 • Warunki: nowy
32,72 PLN
(32,72 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Niebezpieczeństwo
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 1
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Zakres temperatury do [°C]: -80
32,72 PLN
(32,72 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Niebezpieczeństwo
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 1
40,96 PLN
(40,96 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 1
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Linia produktów: HIGHTEC
 • Seria: SCREENWASH, CONCENTRATE
 • Koncentrat: +
 • Skład mieszanki: 2:1 (-29°C)
 • Kolor: Niebieski
 • Warunki: nowy
46,96 PLN
(46,96 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Więcej
Szczegóły
 • Kolor: Niebieski
 • Zakres temperatury do [°C]: -30
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Pojemność [ml]: 1000
 • Ciężar [kg]: 1,748
 • Pojemność [litr]: 1
 • Wysokość opakowania [cm]: 27,5
 • Głębokość opakowania [cm]: 32,5
 • informacja uzupełniająca: Q+, original equipment manufacturer quality MADE IN GERMANY
 • Warunki: nowy
47,48 PLN
(47,48 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 600
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Warunki: nowy
47,48 PLN
(79,13 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Niebezpieczeństwo
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 4
 • Zakres temperatury do [°C]: -20°C
51,48 PLN
(12,87 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Więcej
Szczegóły
 • Kolor: Niebieski
 • maks. temperatura otoczenia do [°C]: -22
 • Pojemność [litr]: 5
 • Rodzaj połączenia: Kanister
54,72 PLN
(10,94 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Niebezpieczeństwo
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 5
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Zakres temperatury do [°C]: -20
 • Parametr: Sea fragrance
55,24 PLN
(11,05 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 5
 • Zakres temperatury do [°C]: -15
 • Rodzaj połączenia: Kanister
 • Warunki: nowy
56,24 PLN
(11,25 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: Kanister
 • Pojemność [litr]: 5
 • Zakres temperatury do [°C]: -40
 • Kolor: Niebieski
90,24 PLN
(18,05 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
Wyników na stronę: 15
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ...
 • 20
 • 21
Bardzo opłacalne
Niewiarygodnie niskie ceny i świetna obsługa na autoczescionline24.pl
Dostawa gratis
Darmowa wysyłka na terytorium Polski przy zakupach za kwotę ponad 390 PLN. Nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, części wymiennych (podlegających kaucji zwrotnej) i opon.
Sposoby płatności
Akceptujemy PayPal i przelewy bankowe.
Duży wybór
Różnorodność ofert. Nasz asortyment zawiera obecnie ponad 2.500.000 części zamiennych.