Płyn do szyb

Filtry
K2 Płyn do szyb C505
K2 Płyn do szyb C505
Płyn do mycia szyb samochodowych
 • K2
 • Płyn do szyb C505
 • K2
 • Płyn do szyb
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Uniwersalny: Tak
 • Linia produktów: OPTICA
-25%
12,93 PLN
17,24 PLN**
(25,86 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MOJE AUTO Płyn do mycia szyb 19-049
MOJE AUTO Płyn do szyb 19-049
Płyn do mycia szyb samochodowych
 • MOJE AUTO
 • Płyn do szyb 19-049
 • MOJE AUTO
 • Płyn do szyb
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 650
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Uniwersalny: Tak
-25%
13,47 PLN
17,96 PLN**
(20,72 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Płyn do szyb samochodowych K507
K2 Płyn do szyb K507
Płyn do mycia szyb samochodowych
 • K2
 • Płyn do szyb K507
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 770
 • Rodzaj połączenia: aerozol
-25%
14,79 PLN
19,72 PLN**
(19,21 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MOJE AUTO Płyn do mycia szyb samochodowych 19-602
MOJE AUTO Płyn do szyb 19-602
Płyn do mycia szyb samochodowych
 • MOJE AUTO
 • Płyn do szyb 19-602
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 650
 • Rodzaj połączenia: Butelka, aerozol
 • Uniwersalny: Tak
 • Konsystencja (stan): płynny
-25%
15,36 PLN
20,48 PLN**
(23,63 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
BRUMM Płyn do szyb BRCS05
BRUMM Płyn do szyb BRCS05
Płyn do mycia szyb samochodowych
 • BRUMM
 • Płyn do szyb BRCS05
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: aerozol
-25%
17,22 PLN
22,96 PLN**
(34,44 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MOJE AUTO Płyn do mycia szyb 19-025
MOJE AUTO Płyn do szyb 19-025
Płyn do mycia szyb samochodowych
 • MOJE AUTO
 • Płyn do szyb 19-025
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • informacja uzupełniająca: Xtreme Polish+Wax 3
-25%
18,36 PLN
24,48 PLN**
(45,90 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Płyn do szyb samochodowych K506
K2 Płyn do szyb K506
Płyn do mycia szyb samochodowych
 • K2
 • Płyn do szyb K506
 • K2
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 600
 • Rodzaj połączenia: aerozol
-25%
20,43 PLN
27,24 PLN**
(34,05 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Płyn do mycia szyb samochodowych K510
K2 Płyn do szyb K510
Płyn do mycia szyb samochodowych
 • K2
 • Płyn do szyb K510
 • K2
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 200
 • Rodzaj połączenia: Butelka
-25%
20,97 PLN
27,96 PLN**
(104,85 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
CARTECHNIC Płyn do szyb 40 27289 01322 0
CARTECHNIC Płyn do szyb 40 27289 01322 0
Płyn do mycia szyb samochodowych
 • CARTECHNIC
 • Płyn do szyb 40 27289 01322 0
 • CARTECHNIC
 • Płyn do szyb
 • 4027289013220
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
-25%
21,18 PLN
28,24 PLN**
(42,36 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MOJE AUTO Płyn do mycia szyb 19-579
MOJE AUTO Płyn do szyb 19-579
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 650
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Uniwersalny: Tak
-25%
21,54 PLN
28,72 PLN**
(33,14 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
CARTECHNIC Płyn do szyb samochodowych 40 27289 00358 0
CARTECHNIC Płyn do szyb 40 27289 00358 0
Płyn do mycia szyb samochodowych
 • CARTECHNIC
 • Płyn do szyb 40 27289 00358 0
 • CARTECHNIC
 • Płyn do szyb
 • 4027289003580
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
-25%
23,61 PLN
31,48 PLN**
(47,22 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Płyn do mycia szyb samochodowych K511
K2 Płyn do szyb K511
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 200
 • Rodzaj połączenia: aerozol
-25%
24,93 PLN
33,24 PLN**
(124,65 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
PINGI Płyn do szyb OGE500AN_S500
PINGI Płyn do szyb OGE500AN_S500
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: Butelka
-25%
27,36 PLN
36,48 PLN**
(54,72 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MOTUL Płyn do mycia szyb 110153
MOTUL Płyn do szyb 110153
 • MOTUL
 • Płyn do szyb 110153
 • MOTUL
 • Płyn do szyb
 • 110153
 • Autoczęści
 • 110153
 • Autoczęści online
 • Sklep online
Płyn do szyb MOTUL CAR CARE 110153
Butelka, Pojemność: 500ml
Nr artykułu: 110153
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Linia produktów: CAR CARE
 • Warunki: nowy
-25%
31,47 PLN
41,96 PLN**
(62,94 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Płyn do szyb samochodowych DC805
K2 Płyn do szyb DC805
Uwaga
Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 59
 • Rodzaj połączenia: Butelka
-25%
38,22 PLN
50,96 PLN**
(647,80 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Wyników na stronę: 15
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Bardzo opłacalne
Niewiarygodnie niskie ceny i świetna obsługa na autoczescionline24.pl
Dostawa gratis
Darmowa wysyłka na terytorium Polski przy zakupach za kwotę ponad 400 PLN. Nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, części wymiennych (podlegających kaucji zwrotnej) i opon.
Sposoby płatności
Akceptujemy PayPal i przelewy bankowe.
Duży wybór
Różnorodność ofert. Nasz asortyment zawiera obecnie ponad 2.500.000 części zamiennych.