Preparaty ułatwiające rozruch silników

Filtry
MA PROFESSIONAL Preparaty ułatwiające rozruch silników 20-A20
MA PROFESSIONAL Spray, pomoc przy rozruchu 20-A20
Preparaty ułatwiające rozruch silników
 • MA PROFESSIONAL
 • Spray, pomoc przy rozruchu 20-A20
 • MA PROFESSIONAL
 • Spray, pomoc przy rozruchu
 • 20A20
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 200
 • Linia produktów: SX Power clean, MOTO START
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Zakres temperatury do [°C]: -50
19,24 PLN
(96,20 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
MOJE AUTO Preparaty ułatwiające rozruch silników 19-553
MOJE AUTO Spray, pomoc przy rozruchu 19-553
Preparaty ułatwiające rozruch silników
 • MOJE AUTO
 • Spray, pomoc przy rozruchu 19-553
 • MOJE AUTO
 • Spray, pomoc przy rozruchu
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Linia produktów: SX Power clean
21,48 PLN
(53,70 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
K2 Preparaty ułatwiające rozruch silników T440
K2 Spray, pomoc przy rozruchu T440
Preparaty ułatwiające rozruch silników
 • K2
 • Spray, pomoc przy rozruchu T440
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
35,24 PLN
(88,10 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
WYNN'S Preparaty ułatwiające rozruch silników W58055
WYNN'S Spray, pomoc przy rozruchu W58055
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 200
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Rodzaj paliwa: benzyna, olej napędowy
35,24 PLN
(176,20 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
KROON OIL Preparaty ułatwiające rozruch silników 39009
KROON OIL Spray, pomoc przy rozruchu 39009
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Cecha chemiczna: rozcieńczony
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Pojemność [litr]: 0,4
 • Warunki: nowy
40,48 PLN
(101,20 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
MANNOL Preparaty ułatwiające rozruch silników 9669
MANNOL Spray, pomoc przy rozruchu 9669
 • MANNOL
 • Spray, pomoc przy rozruchu 9669
 • MANNOL
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Pojemność [ml]: 450
 • Linia produktów: Motor Starter
 • Rodzaj paliwa: benzyna, olej napędowy
40,96 PLN
(91,02 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
PETEC Preparaty ułatwiające rozruch silników 70450
PETEC Spray, pomoc przy rozruchu 70450
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Łatwopalny aerozol. Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Łatwopalna ciecz i pary. Substancja stała łatwopalna. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Płyn palny.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Kolor: bezbarwny
 • Cecha chemiczna: bez silikonu
41,24 PLN
(82,48 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
LIQUI MOLY Preparaty ułatwiające rozruch silników 20768
LIQUI MOLY Spray, pomoc przy rozruchu 20768
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 200
 • Rodzaj połączenia: Puszka
 • Warunki: nowy
41,96 PLN
(209,80 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
KLEEN-FLO Preparaty ułatwiające rozruch silników 11-735B
KLEEN-FLO Spray, pomoc przy rozruchu 11-735B
 • KLEEN-FLO
 • Spray, pomoc przy rozruchu 11-735B
 • KLEEN-FLO
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 211
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Zakres temperatury do [°C]: -50
47,24 PLN
(223,89 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
LIQUI MOLY Preparaty ułatwiające rozruch silników 1085
LIQUI MOLY Spray, pomoc przy rozruchu 1085
 • LIQUI MOLY
 • Spray, pomoc przy rozruchu 1085
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 200
 • Rodzaj połączenia: Puszka
 • Warunki: nowy
47,48 PLN
(237,40 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
HOLTS Preparaty ułatwiające rozruch silników 71011290002
HOLTS Spray, pomoc przy rozruchu 71011290002
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 200
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Linia produktów: Start Pilot
51,48 PLN
(257,40 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
FACOM Preparaty ułatwiające rozruch silników 006082
FACOM Spray, pomoc przy rozruchu 006082
 • FACOM
 • Spray, pomoc przy rozruchu 006082
 • FACOM
 • Spray, pomoc przy rozruchu
 • 006082
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. NIE wywoływać wymiotów. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 300
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Rodzaj paliwa: benzyna, olej napędowy, gaz płynny (LPG)
 • Warunki: nowy
59,72 PLN
(199,07 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Dodaj do koszyka
VELIND Preparaty ułatwiające rozruch silników 31040
VELIND Spray, pomoc przy rozruchu 31040
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Pojemność [ml]: 300
25,24 PLN
(84,13 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Aktualnie niedostępne w sprzedaży
Pokaż alternatywy
Powiadom, gdy będzie na stanie
KLEEN-FLO Preparaty ułatwiające rozruch silników 11-735
KLEEN-FLO Spray, pomoc przy rozruchu 11-735
Spray, pomoc przy rozruchu KLEEN-FLO 11-735
aerozol, Pojemność: 211ml
Nr artykułu: 11-735
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 211
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Zakres temperatury do [°C]: -50
26,96 PLN
(127,77 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Aktualnie niedostępne w sprzedaży
Pokaż alternatywy
Powiadom, gdy będzie na stanie
PRESTO Preparaty ułatwiające rozruch silników 429804
PRESTO Spray, pomoc przy rozruchu 429804
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 150
 • informacja uzupełniająca: Copper Paste 100 g
 • Warunki: nowy
39,24 PLN
(261,60 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Aktualnie niedostępne w sprzedaży
Pokaż alternatywy
Powiadom, gdy będzie na stanie
Wyników na stronę: 15
Bardzo opłacalne
Niewiarygodnie niskie ceny i świetna obsługa na autoczescionline24.pl
Dostawa gratis
Darmowa wysyłka na terytorium Polski przy zakupach za kwotę ponad 400 PLN. Nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, części wymiennych (podlegających kaucji zwrotnej) i opon.
Sposoby płatności
Akceptujemy PayPal i przelewy bankowe.
Duży wybór
Różnorodność ofert. Nasz asortyment zawiera obecnie ponad 2.500.000 części zamiennych.