Auto Części — Wybierz samochód
Spółka
Wemax Group GmbH & Co.KG
Französische Straße 12
10117 Berlin
Niemcy
Numer telefonu: 48 22 152 11 23
E-mail:

HRA 46262 B
Sąd pierwszej instancji dzielnicy Berlin-Charlottenburg
Rejestracyjny numer płatnika VAT: DE281524971


Strona internetowa autoczescionline24.pl zawiera linki na storny trzecich osób. Firma Wemax Group GmbH & Co.KG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron. Użytkownicy mogą przechodzić po wyżej wymienionym linkam tylko w ramach odpowiedzialności osobistej.

Internetowy system rozstrzygania sporów (ODR) Informacje

Dla internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR), Komisja Europejska oferuje platformę, którą można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasza firma nie jest ani gotowa, ani zobowiązania do brania udziału w postępowaniach rozstrzygających w jakiejkolwiek placówce arbitrażowej naszego klienta.

Wyjątek odpowiedzialności

Zawartość online-oferty

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, słuszność, zupełność i jakość podanej informacji. Wszelkie roszczenia w stosunku do autora z powodu szkody materialnego lub niematerialnego charakteru, wywołanej przez użytek lub nieużytek informacji lub użytek pomyłkowej lub niepełnej informacji, w zasadzie się eliminują, gdy tylko nie są skutkiem umyślnego działania lub niedbalstwem firmy.

Internet-oferta nie zawiera jakichkolwiek zobowiązań z naszej storny. Autor zastrzega sobie prawo bez specjalnego zawiadomienia zmieniać, dopełniać lub całkowicie usuwać oferty, jak również wstrzymywać lub przerywać publikację ofert.

Linki

W stosunku do bezpośrednich lub zależnych linków na inne strony internetowe, leżące po za sferą wpływu autora, ostatni ponosi odpowiedzialność tylko w tym razie, gdy wiedział o ich zawartości i posiadał rozumne techniczne możliwości, aby zapobiec użytek nielegalnego kontentu. Niniejszym autor deklaruje, że w momencie umieszczania linków, odpowiednie strony nie zawierały nielegalnego kontentu. Autor nie jest w stanie wpływać na aktualną i przyszłą dekorację, zawartość lub autorstwo powiązanych witryn.

Dlatego niniejszym autor odsuwa się od dowolnej zawartości powiązanych witryn, które zostały zmienione po umieszczeniu linków. Dotyczy to wszystkich umieszczonych na stronie firmy linków, jak również obcych zapisów w księdze gości, na forumach i listach dystrybucyjnych, należących do firmy. Za nielegalny, niepełny lub nieprawidłowy kontent witryn powiązanych, jak również szkoda w skutek użycia lub nieużycia zawartej w nich informacji, ponoszą odpowiedzialność właściciele odpowiednich witryn, a nie ten, kto umieszczył linki tych witryn na swojej stronie

Prawa autorskie i prawa na znaki towarowe

We wszystkich swoich publikacjach autor dąży respektować prawa autorskie właścicielów graficznych i dźwiękowych materiałów, wideo materiałów i tekstów, jak również używać własnych lub nie licencjonowanych graficznych i dźwiękowych materiałów, wideo materiałów i tekstów

Wszystkie nazwane w ramach internet-oferty, i możliwie uchronione przez autorskie prawo marki handlowe i znaki towarowe podlegają odpowiednim przepisom istniejącego prawodawstawa o ochronie znaków towarowych i praw ich właścicieli. Proste napomknienie znaków towarowych nie oznacza, że nie są uchronione przez prawo!

Autorskie prawo na opublikowane i samodzielnie stworzone przez autora obiekty zostaje wyjątkowo we własności firmy. Dowolne kopiowanie lub użycie takich graficznych wizerunków, dźwiękowych materiałów, wideofragmentów i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez jednoznacznej aprobaty firmy Wemax Group GmbH & Co.KG jest zabronione.