Auto Części — Wybierz samochód
IMPRESSUM

Operatorem tej strony jest firma Wemax Group GmbH & Co.KG

Dyrektor zarządzający: Max Wegner
HRA 46262 B
Sąd Rejonowy Berlin-Charlottenburg
Numer identyfikacyjny VAT: DE281524971

Siedziba firmy:
Wemax Group GmbH & Co.KG
Französische Straße 12, 10117 Berlin, Niemcy
Tel.: +48 22 152 11 23
Е-Mail: [email protected]
Strona internetowa: www.autoczescionline24.pl

Dostawcą produktów i wyłącznym partnerem umownym przy zakupie jest firma AUTODOC AG

Zarząd: Christian Gisy (Vorsitzender des Vorstands),
Bert Althaus (CFO), Dmitri Zadorojnii (CTO).
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Alexei Kletenkov
Rejestr handlowy: HRB 233377 B
Sąd rejonowy w Berlinie (Charlottenburg)
Numer identyfikacyjny VAT: DE260634589
Siedziba firmy:
AUTODOC AG
Josef-Orlopp-Strasse 55
10365 Berlin
Niemcy
Tel.: +48 22 152 11 01
Faks: +49 30 208 478 250
Е-Mail: [email protected]
Strona internetowa: www.autodoc.pl

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR)

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasza firma nie jest przygotowana ani zobowiązana do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Wyłączenie odpowiedzialności

Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności powstałoby tylko wtedy, gdyby autor znał treści, a zapobieżenie korzystaniu w przypadku nielegalnych treści byłoby dla niego technicznie możliwe i uzasadnione. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków do stron, do których one odsyłają, nie rozpoznano na nich żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których odsyłają linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy zamieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które powstaną w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju przedstawionych informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której prowadzi link, a nie ten, który za pomocą linków odsyła do danej publikacji.

Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty nieobjęte licencją. Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wspomnienie o znaku towarowym nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie do dyspozycji autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak grafiki, dźwięki, sekwencje wideo lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostaliście Państwo przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.