Nr artykułu: 70150 Producenci: PETEC
70150 PETEC Rozpuszczalnik rdzy
Rozpuszczalnik rdzy 4013558701509 PETEC do AUDI, BMW, VW, MERCEDES-BENZ, OPEL
PETEC Rozpuszczalnik rdzy 70150
  • PETEC 4013558701509 Rozpuszczalnik rdzy
  • PETEC 70150 Rozpuszczalnik rdzy bezbarwny, przenikalny, aerozol, Pojemność: 500ml wykorzystać doświadczenia
  • PETEC 70150 Rozpuszczalnik rdzy
  • Rozpuszczalnik rdzy bezbarwny, przenikalny, aerozol, Pojemność: 500ml PETEC 4013558701509
  • Rozpuszczalnik rdzy PETEC 70150 tanio online
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Łatwopalny aerozol. Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Łatwopalna ciecz i pary. Substancja stała łatwopalna. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Płyn palny.
Więcej
Szczegóły
Cecha chemiczna: przenikalny
Pojemność [ml]: 500
Kolor: bezbarwny
Rodzaj połączenia: aerozol
-24%
45,39 PLN
59,72 PLN**
(90,78 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie

PETEC 70150