Uszczelniacze uniwersalne

Filtry
Uwaga
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Więcej
Szczegóły
 • Zawartość [g]: 32
 • Materiał: Silikon
 • Rodzaj połączenia: Tubka
 • Zakres temperatury do [°C]: 399
 • Kolor: szary
 • Pojemność [ml]: 32
 • Warunki: nowy
-28%
7,37 PLN
10,24 PLN**
(230,31 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Niebezpieczeństwo
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać pod zamknięciem.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: Tubka
 • Pojemność [ml]: 85
 • Kolor: czarny
 • Zakres temperatury od [°C]: -54
 • Zakres temperatury do [°C]: 329
 • Cecha chemiczna: trwały elastycznie, odporny na olej
 • Warunki: nowy
-28%
10,60 PLN
14,72 PLN**
(124,71 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Szczegóły
 • Masa [g]: 85
 • Kolor: czarny
 • Zakres temperatury do [°C]: 329
 • Rodzaj połączenia: Tubka
 • Pojemność [ml]: 85
 • Warunki: nowy
-28%
12,04 PLN
16,72 PLN**
(141,65 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Uwaga
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: Tubka
 • Zakres temperatury do [°C]: 350
 • Kolor: szary
 • Masa [g]: 21
 • Pojemność [ml]: 21
 • Warunki: nowy
-28%
13,85 PLN
19,24 PLN**
(659,52 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Szczegóły
 • Materiał: Silikon
 • Kolor: antracytowy
 • Zakres temperatury od [°C]: -70
 • Zakres temperatury do [°C]: 300
 • Cecha chemiczna: elastyczny
 • Rodzaj połączenia: Tubka
 • Pojemność [ml]: 70
 • Jednostka ilości: Sztuka
 • Warunki: nowy
-28%
17,63 PLN
24,48 PLN**
(251,86 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: Tubka, opakowanie konturowe
 • Pojemność [ml]: 85
 • Zakres temperatury od [°C]: -62
 • Zakres temperatury do [°C]: 343
 • Cecha chemiczna: odporny na olej
 • odporne na: Woda
 • Kolor: czerwony
 • Uniwersalny: Tak
 • Materiał: Silikon
 • Warunki: nowy
-28%
18,17 PLN
25,24 PLN**
(213,76 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Uwaga
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: opakowanie konturowe, Tubka
 • odporne na: benzyna, Olej, Woda
 • Cecha chemiczna: Odporny na wodorotlenki, kwasoodporny, trwały elastycznie
 • Zakres temperatury od [°C]: -40
 • Zakres temperatury do [°C]: 230
 • Czas montażu (w godz.): 24
 • Kolor: czarny
 • Zawartość [g]: 85
 • Linia produktów: Gasket Maker
 • Seria: Black
 • Krótkotrwała wysoka temperatura [°C]: +230
 • Pojemność [ml]: 85
 • Warunki: nowy
Więcej +
-28%
19,07 PLN
26,48 PLN**
(224,35 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Kolor: czerwony
 • Pojemność [ml]: 80
 • Zakres temperatury do [°C]: 350
 • Zakres temperatury od [°C]: -40
 • Rodzaj połączenia: Tubka
 • Materiał: Silikon
 • Warunki: nowy
-28%
19,79 PLN
27,48 PLN**
(247,38 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 80
 • Kolor: czarny
 • Zakres temperatury do [°C]: 350
 • Zakres temperatury od [°C]: -40
 • Rodzaj połączenia: Tubka
 • Materiał: Silikon
 • Warunki: nowy
-28%
19,96 PLN
27,72 PLN**
(249,50 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 85
 • Kolor: transparentny
 • Rodzaj połączenia: Tubka
 • Cecha chemiczna: trwały elastycznie, odporny na olej, odporny na promienie UV
 • Zakres temperatury od [°C]: -59
 • Zakres temperatury do [°C]: 204
 • Materiał: Silikon
 • odporne na: Woda
 • Warunki: nowy
-28%
20,68 PLN
28,72 PLN**
(243,29 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Niebezpieczeństwo
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 85
 • Kolor: czarny
 • Rodzaj połączenia: Tubka
 • Zakres temperatury od [°C]: -59
 • Zakres temperatury do [°C]: 204
 • Cecha chemiczna: odporny na olej, odporny na promienie UV, trwały elastycznie
 • odporne na: Woda
 • Materiał: Silikon
 • Warunki: nowy
-28%
20,68 PLN
28,72 PLN**
(243,29 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Ostrzeżenie
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 85
 • Rodzaj połączenia: Tubka
 • Zakres temperatury od [°C]: -54
 • Zakres temperatury do [°C]: 343
 • Kolor: czerwony
 • Materiał: Silikon
 • Warunki: nowy
-28%
21,95 PLN
30,48 PLN**
(258,24 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Uwaga
Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 85
 • Materiał: Silikon
 • Cecha chemiczna: odporny na olej
 • Zakres temperatury do [°C]: 315
 • Kolor: czarny
 • Warunki: nowy
-28%
22,49 PLN
31,24 PLN**
(264,59 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: Tubka
 • Pojemność [ml]: 85
 • Kolor: czarny
 • Zakres temperatury od [°C]: -57
 • Zakres temperatury do [°C]: 260
 • Cecha chemiczna: odporny na olej, trwały elastycznie
 • Warunki: nowy
-28%
24,28 PLN
33,72 PLN**
(285,65 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Uwaga
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać pod zamknięciem.
Więcej
Szczegóły
 • Zakres temperatury od [°C]: -54
 • Zakres temperatury do [°C]: 260
 • Cecha chemiczna: odporny na olej, rozcieńczony
 • Pojemność [ml]: 85
 • Materiał: Silikon
 • Rodzaj połączenia: Tubka, opakowanie konturowe
 • Kolor: szary
 • Warunki: nowy
-28%
26,09 PLN
36,24 PLN**
(306,94 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Wyników na stronę: 15
Pokaż następne produkty: 15
Bardzo opłacalne
Niewiarygodnie niskie ceny i świetna obsługa na autoczescionline24.pl
Dostawa gratis
Darmowa wysyłka na terytorium Polski przy zakupach za kwotę ponad 380,00 PLN. Nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, części wymiennych (podlegających kaucji zwrotnej) i opon.
Sposoby płatności
Akceptujemy PayPal i przelewy bankowe.
Wielki wybór
Różne oferty. Nasz asortyment zawiera powyżej 500 000 części zapasowych.