Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego

Filtry
MOJE AUTO Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego 19-112
MOJE AUTO Produkty do pielęgnacji gumy 19-112
Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego
 • MOJE AUTO
 • Produkty do pielęgnacji gumy 19-112
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 200
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
-18%
13,09 PLN
15,96 PLN**
(65,45 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego K030
K2 Produkty do pielęgnacji gumy K030
Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego
 • K2
 • Produkty do pielęgnacji gumy K030
 • K2
 • Produkty do pielęgnacji gumy
 • K030
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Pojemność [ml]: 200
 • Kolor: czarny
-18%
13,71 PLN
16,72 PLN**
(68,55 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
VAICO Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego V60-0141
VAICO Produkty do pielęgnacji gumy V60-0141
Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego
 • VAICO
 • Produkty do pielęgnacji gumy V60-0141
 • VAICO
 • Produkty do pielęgnacji gumy
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Więcej
Szczegóły
 • Klasa lepkości SAE: VAICO care
 • Ciężar [kg]: 0,3345
 • Szerokość opakowania [cm]: 13
 • Wysokość opakowania [cm]: 8,9
 • Głębokość opakowania [cm]: 21
 • Pojemność [ml]: 50
 • informacja uzupełniająca: CST96
 • Warunki: nowy
-18%
15,55 PLN
18,96 PLN**
(311,00 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
MOJE AUTO Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego 19-031
MOJE AUTO Produkty do pielęgnacji gumy 19-031
Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego
 • MOJE AUTO
 • Produkty do pielęgnacji gumy 19-031
 • MOJE AUTO
 • Produkty do pielęgnacji gumy
 • 19031
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
-18%
15,55 PLN
18,96 PLN**
(38,88 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
TURTLEWAX Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego 70-066
TURTLEWAX Produkty do pielęgnacji gumy 70-066
Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego
 • TURTLEWAX
 • Produkty do pielęgnacji gumy 70-066
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 38
 • Rodzaj połączenia: Czop
 • Cecha chemiczna: odporny na promienie UV
 • odporny na czynniki atmosferyczne: .
-18%
23,16 PLN
28,24 PLN**
(609,47 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego K035
K2 Produkty do pielęgnacji gumy K035
Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego
 • K2
 • Produkty do pielęgnacji gumy K035
 • K2
 • Produkty do pielęgnacji gumy
 • K035
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Pojemność [ml]: 500
 • Kolor: czarny
-18%
23,35 PLN
28,48 PLN**
(46,70 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
TURTLEWAX Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego 70-175
TURTLEWAX Produkty do pielęgnacji gumy 70-175
Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego
 • TURTLEWAX
 • Produkty do pielęgnacji gumy 70-175
 • TURTLEWAX
 • Produkty do pielęgnacji gumy
 • 70175
Ostrzeżenie
Chronić przed dziećmi.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: Butelka
-18%
40,77 PLN
49,72 PLN**
(81,54 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
KLEEN-FLO Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego 11-809
KLEEN-FLO Produkty do pielęgnacji gumy 11-809
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 185
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
 • Cecha chemiczna: bez silikonu, odporny na promienie UV, Degradowalny biologicznie
-18%
45,89 PLN
55,96 PLN**
(248,05 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Michelin Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego 009455
Michelin Produkty do pielęgnacji gumy 009455
 • Michelin
 • Produkty do pielęgnacji gumy 009455
 • Michelin
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
 • Seria: Expert
 • Warunki: nowy
-18%
48,15 PLN
58,72 PLN**
(120,38 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
LIQUI MOLY Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego 1538
LIQUI MOLY Produkty do pielęgnacji gumy 1538
Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego
 • LIQUI MOLY
 • Produkty do pielęgnacji gumy 1538
 • LIQUI MOLY
Uwaga
Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: Butelka
 • Warunki: nowy
-18%
50,61 PLN
61,72 PLN**
(101,22 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
SOFT99 Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego 02087
SOFT99 Produkty do pielęgnacji gumy 02087
Szczegóły
 • Linia produktów: DiGloss Gira Edge
 • Pojemność [ml]: 70
 • Warunki: nowy
-18%
110,08 PLN
134,24 PLN**
(1572,57 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
SOFT99 Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego 02082
SOFT99 Produkty do pielęgnacji gumy 02082
Produkty do pielęgnacji gumy SOFT99 Hard Coat for Tire
Pojemność: 110ml
Nr artykułu: 02082
Niebezpieczeństwo
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Więcej
Szczegóły
 • Linia produktów: Hard Coat for Tire
 • Pojemność [ml]: 110
 • Warunki: nowy
-18%
118,67 PLN
144,72 PLN**
(1078,82 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego M191
K2 Produkty do pielęgnacji gumy M191
Niebezpieczeństwo
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Chronić przed dziećmi. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [litr]: 5
-18%
189,39 PLN
230,96 PLN**
(37,88 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
LIQUI MOLY Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego 3327
LIQUI MOLY Farba silnikowa 3327
Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego
 • LIQUI MOLY
 • Farba silnikowa 3327
 • LIQUI MOLY
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: Puszka
 • Warunki: nowy
-18%
44,48 PLN
54,24 PLN**
(111,20 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
K2 Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego C175
K2 Czysciwo silnika C175
Środek czyszczący do silnika i układu paliwowego
 • K2
 • Czysciwo silnika C175
 • K2
 • Czysciwo silnika
 • C175
Niebezpieczeństwo
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: Puszka aerozolu
 • Linia produktów: ARVA
-18%
11,45 PLN
13,96 PLN**
(22,90 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Wyników na stronę: 15
Pokaż następne produkty: 15
Bardzo opłacalne
Niewiarygodnie niskie ceny i świetna obsługa na autoczescionline24.pl
Dostawa gratis
Darmowa wysyłka na terytorium Polski przy zakupach za kwotę ponad 390 PLN. Nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, części wymiennych (podlegających kaucji zwrotnej) i opon.
Sposoby płatności
Akceptujemy PayPal i przelewy bankowe.
Wielki wybór
Różne oferty. Nasz asortyment zawiera powyżej 500 000 części zapasowych.