Produkty do oczyszczania i pielęgnacji wnętrza samochodu

Filtry
Więcej filtrów
Więcej filtrów
Konsystencja (stan)
AIR WICK Produkty do oczyszczania i pielęgnacji wnętrza samochodu 070311
AIR WICK Zapach do samochodu 070311
 • AIR WICK
 • Zapach do samochodu 070311
 • AIR WICK
 • Zapach do samochodu
 • 070311
 • Autoczęści
 • 070311
 • Autoczęści online
Ostrzeżenie
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.
Więcej
Szczegóły
 • Parametr: Peach, Summer freshness, Duo Select
 • Rodzaj mocowania: Mocowanie przy kratce wentylacyjnej
 • Konsystencja (stan): płynny
 • Rodzaj połączenia: opakowanie konturowe
 • Trwałość użytkowa do [h]: 60
 • Rodzaj: Do kratki nawiewu
 • Warunki: nowy
-18%
52,68 PLN
64,24 PLN**
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
AIR WICK Produkty do oczyszczania i pielęgnacji wnętrza samochodu 070313
AIR WICK Zapach do samochodu 070313
 • AIR WICK
 • Zapach do samochodu 070313
 • AIR WICK
 • Zapach do samochodu
 • 070313
 • Autoczęści
 • 070313
 • Autoczęści online
Uwaga
Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Więcej
Szczegóły
 • Parametr: Citrus , Ocean, Duo Select
 • Rodzaj mocowania: Mocowanie przy kratce wentylacyjnej
 • Konsystencja (stan): płynny
 • Rodzaj połączenia: opakowanie konturowe
 • Trwałość użytkowa do [h]: 60
 • Rodzaj: Do kratki nawiewu
 • Warunki: nowy
-18%
52,68 PLN
64,24 PLN**
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
AIR WICK Produkty do oczyszczania i pielęgnacji wnętrza samochodu 070280
AIR WICK Zapach do samochodu 070280
 • AIR WICK
 • Zapach do samochodu 070280
 • AIR WICK
 • Zapach do samochodu
 • 070280
 • Autoczęści
 • 070280
Niebezpieczeństwo
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Więcej
Szczegóły
 • Parametr: Vanilla , Peach , Duo Select
 • Rodzaj mocowania: Mocowanie przy kratce wentylacyjnej
 • Konsystencja (stan): płynny
 • Rodzaj połączenia: opakowanie konturowe
 • Trwałość użytkowa do [h]: 45
 • Rodzaj: Do kratki nawiewu
 • Warunki: nowy
-18%
52,68 PLN
64,24 PLN**
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
AIR WICK Produkty do oczyszczania i pielęgnacji wnętrza samochodu 070281
AIR WICK Zapach do samochodu 070281
 • AIR WICK
 • Zapach do samochodu 070281
 • AIR WICK
 • Zapach do samochodu
 • 070281
 • Autoczęści
 • 070281
Niebezpieczeństwo
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Więcej
Szczegóły
 • Parametr: Peach , Summer , Duo Select
 • Rodzaj mocowania: Mocowanie przy kratce wentylacyjnej
 • Konsystencja (stan): płynny
 • Rodzaj połączenia: opakowanie konturowe
 • Trwałość użytkowa do [h]: 45
 • Rodzaj: Do kratki nawiewu
 • Warunki: nowy
-18%
52,68 PLN
64,24 PLN**
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
AIR WICK Produkty do oczyszczania i pielęgnacji wnętrza samochodu 070282
AIR WICK Zapach do samochodu 070282
 • AIR WICK
 • Zapach do samochodu 070282
 • AIR WICK
 • Zapach do samochodu
 • 070282
 • Autoczęści
 • 070282
Niebezpieczeństwo
Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Więcej
Szczegóły
 • Parametr: Ocean , Bamboo, Duo Select
 • Rodzaj mocowania: Mocowanie przy kratce wentylacyjnej
 • Konsystencja (stan): płynny
 • Rodzaj połączenia: opakowanie konturowe
 • Trwałość użytkowa do [h]: 45
 • Rodzaj: Do kratki nawiewu
 • Warunki: nowy
-18%
52,68 PLN
64,24 PLN**
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Wyników na stronę: 15
Bardzo opłacalne
Niewiarygodnie niskie ceny i świetna obsługa na autoczescionline24.pl
Dostawa gratis
Darmowa wysyłka na terytorium Polski przy zakupach za kwotę ponad 390 PLN. Nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, części wymiennych (podlegających kaucji zwrotnej) i opon.
Sposoby płatności
Akceptujemy PayPal i przelewy bankowe.
Wielki wybór
Różne oferty. Nasz asortyment zawiera powyżej 500 000 części zapasowych.