Konwertery rdzy

Filtry
K2 Konwertery rdzy L375
K2 Rozpuszczalnik rdzy L375
 • K2
 • Rozpuszczalnik rdzy L375
Uwaga
Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 250
 • Rodzaj połączenia: Butelka
-24%
14,23 PLN
18,72 PLN**
(56,92 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
CARTECHNIC Konwertery rdzy 40 27289 00613 0
CARTECHNIC Rozpuszczalnik rdzy 40 27289 00613 0
Konwertery rdzy
 • CARTECHNIC
 • Rozpuszczalnik rdzy 40 27289 00613 0
 • CARTECHNIC
 • Rozpuszczalnik rdzy
 • 4027289006130
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: aerozol
-24%
27,15 PLN
35,72 PLN**
(67,88 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
BOLL Konwertery rdzy 001025
BOLL Rozpuszczalnik rdzy 001025
Konwertery rdzy
 • BOLL
 • Rozpuszczalnik rdzy 001025
 • BOLL
 • Rozpuszczalnik rdzy
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 200
 • Rodzaj połączenia: aerozol
-24%
27,33 PLN
35,96 PLN**
(136,65 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
LIQUI MOLY Konwertery rdzy 7390
LIQUI MOLY Rozpuszczalnik rdzy 7390
Konwertery rdzy
 • LIQUI MOLY
 • Rozpuszczalnik rdzy 7390
 • LIQUI MOLY
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: Puszka
 • Warunki: nowy
-24%
34,17 PLN
44,96 PLN**
(85,43 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
BOLL Konwertery rdzy 001026
BOLL Rozpuszczalnik rdzy 001026
Konwertery rdzy
 • BOLL
 • Rozpuszczalnik rdzy 001026
 • BOLL
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: aerozol
-24%
35,69 PLN
46,96 PLN**
(89,23 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
VAICO Konwertery rdzy V60-1103
VAICO Rozpuszczalnik rdzy V60-1103
Rozpuszczalnik rdzy VAICO V60-1103
transparentny, Bez żywicy, Odporny na korozję, przenikalny, bezkwasowy, bez silikonu, wodoodporny, aerozol, Pojemność: 400ml
Nr artykułu: V60-1103
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Kolor: transparentny
 • Cecha chemiczna: Bez żywicy, Odporny na korozję, przenikalny, bezkwasowy, bez silikonu, wodoodporny
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Pojemność [ml]: 400
 • Przestrzegać danych technicznych
 • Warunki: nowy
-24%
36,45 PLN
47,96 PLN**
(91,13 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
BOLL Konwertery rdzy 0010266
BOLL Rozpuszczalnik rdzy 0010266
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: aerozol
-24%
37,21 PLN
48,96 PLN**
(93,03 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
CARAMBA Konwertery rdzy 6610001
CARAMBA Rozpuszczalnik rdzy 6610001
Konwertery rdzy
 • CARAMBA
 • Rozpuszczalnik rdzy 6610001
Ostrzeżenie
Skrajnie łatwopalny aerozol. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • uwzględnić informację serwisową
 • Temperatura robocza do [°C]: -45
-24%
37,97 PLN
49,96 PLN**
(75,94 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
LIQUI MOLY Konwertery rdzy 2694
LIQUI MOLY Rozpuszczalnik rdzy 2694
Konwertery rdzy
 • LIQUI MOLY
 • Rozpuszczalnik rdzy 2694
 • LIQUI MOLY
 • Rozpuszczalnik rdzy
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 300
 • Rodzaj połączenia: Puszka
 • Warunki: nowy
-24%
42,16 PLN
55,48 PLN**
(140,53 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
PETEC Konwertery rdzy 70150
PETEC Rozpuszczalnik rdzy 70150
Konwertery rdzy
 • PETEC
 • Rozpuszczalnik rdzy 70150
 • PETEC
 • Rozpuszczalnik rdzy
 • 70150
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Łatwopalny aerozol. Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Łatwopalna ciecz i pary. Substancja stała łatwopalna. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Płyn palny.
Więcej
Szczegóły
 • Cecha chemiczna: przenikalny
 • Pojemność [ml]: 500
 • Kolor: bezbarwny
 • Rodzaj połączenia: aerozol
-24%
44,26 PLN
58,24 PLN**
(88,52 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
BIZOL Konwertery rdzy 80018
BIZOL Rozpuszczalnik rdzy 80018
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 400
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Linia produktów: Rust Shock+
 • Seria: f22
 • Cecha chemiczna: bezkwasowy, bez silikonu
 • Temperatura robocza do [°C]: -40°
 • Materiał: PTFE (Polytetrafluorethylen)
 • gotowy do użycia: +
 • Warunki: nowy
-24%
47,30 PLN
62,24 PLN**
(118,25 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
KLEEN-FLO Konwertery rdzy 11-807
KLEEN-FLO Rozpuszczalnik rdzy 11-807
Rozpuszczalnik rdzy KLEEN-FLO 11-807
aerozol, Pojemność: 285ml
Nr artykułu: 11-807
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 285
 • Rodzaj połączenia: aerozol
-24%
49,00 PLN
64,48 PLN**
(171,93 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
LIQUI MOLY Konwertery rdzy 1611
LIQUI MOLY Rozpuszczalnik rdzy 1611
 • LIQUI MOLY
 • Rozpuszczalnik rdzy 1611
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 600
 • Rodzaj połączenia: Puszka
 • Warunki: nowy
-24%
49,58 PLN
65,24 PLN**
(82,63 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
CARAMBA Konwertery rdzy 6002081
CARAMBA Rozpuszczalnik rdzy 6002081
Konwertery rdzy
 • CARAMBA
 • Rozpuszczalnik rdzy 6002081
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 500
 • Rodzaj połączenia: aerozol
 • Temperatura robocza do [°C]: +300
 • Parametr: MoS2
 • uwzględnić informację serwisową
-24%
50,13 PLN
65,96 PLN**
(100,26 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
LIQUI MOLY Konwertery rdzy 1641
LIQUI MOLY Rozpuszczalnik rdzy 1641
Konwertery rdzy
 • LIQUI MOLY
 • Rozpuszczalnik rdzy 1641
 • LIQUI MOLY
 • Rozpuszczalnik rdzy
Niebezpieczeństwo
Skrajnie łatwopalny aerozol. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Więcej
Szczegóły
 • Pojemność [ml]: 300
 • Rodzaj połączenia: Puszka
 • Warunki: nowy
-24%
51,10 PLN
67,24 PLN**
(170,33 PLN za 1 litr)
zawiera 23% VAT, nie zawiera kosztów dostawy
Na stanie
Wyników na stronę: 15
Bardzo opłacalne
Niewiarygodnie niskie ceny i świetna obsługa na autoczescionline24.pl
Dostawa gratis
Darmowa wysyłka na terytorium Polski przy zakupach za kwotę ponad 390 PLN. Nie dotyczy towarów wielkogabarytowych, części wymiennych (podlegających kaucji zwrotnej) i opon.
Sposoby płatności
Akceptujemy PayPal i przelewy bankowe.
Duży wybór
Różnorodność ofert. Nasz asortyment zawiera obecnie ponad 2.500.000 części zamiennych.